• +48 505-868-405
 • kontakt@dsicconsulting.pl

Innowacje

Innowacje

Wg Portalu Innowacji (www.pi.gov.pl) wprowadzanie innowacji nie jest procesem łatwym i wymaga dużej wiedzy oraz przed wszystkim wytrwałości i cierpliwości ze strony przedsiębiorców. Proces wprowadzania innowacji składa się z następujących faz:

 • identyfikacja innowacji (m.in.: identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa oraz jego klientów, a także technologii, dzięki której można te potrzeby zaspokoić),
 • planowanie wdrożenia innowacji (m.in.: selekcja i wybór technologii, negocjacje związane z zakupem technologii, zlecenie przygotowania innowacji, przygotowanie planu wdrożenia technologii),
 • wdrożenie innowacji (m.in.: model wdrożenia, zmiany organizacji i procesów, finansowanie wdrożenia),
 • monitoring i modyfikacja innowacji (m.in.: monitoring produkcji, monitoring sprzedaży, badanie opinii klientów, wprowadzanie zmian organizacyjnych, procesowych lub marketingowych, modyfikacja produktu usługi).

Korzyści

Wśród podstawowych korzyści wymienić należy:

 • podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa
 • poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy
 • zdobycie nowych rynków (segmenty, przestrzeń)
 • dostosowanie do obowiązujących norm np. z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktów, itp.
 • unowocześnienie parku maszynowego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie produktywności
 • zagwarantowanie działalności przedsiębiorstwa w przyszłości
 • wzrost zysków przedsiębiorstwa.

Profesjonalnie doradzamy na wszystkich etapach procesu wprowadzania innowacji. Zajmujemy się zbieraniem informacji, koordynacją procesu i jego późniejszą kontrolą.

 

Ofertę dostosowujemy precyzyjnie do potrzeb klientów. Zapraszamy do kontaktu!


Przykładowy schemat wsparcia procesu innowacyjnego


Poniższy schemat jest przykładowym zbiorem obszarów, na których skupiamy się podczas wspierania procesów innowacyjnych. Wykorzystanie ustrukturyzowanego, naukowego podejścia gwarantuje, że wdrażane przy naszym wsparciu rozwiązania pozwolą na skuteczne zwiększanie wartości przedsiębiorstwa.

wprowadzanie innowacji przyklad-proces-innowacyjnyŹródło: Szutowski, D., 2016, Innovation and Market Value: The Case of Tourism Enterprises, Difin, Warsaw.

Wspierając procesy innowacyjne jesteśmy w stałym kontakcie z przedsiębiorstwem, działamy poprzez wizytowanie, wywiady, planowanie, bieżącą kontrolę, konsultacje, monitoring i ocenę efektów.


Wyniki badań


Z naszych badań – prowadzonych przy wykorzystaniu powyższego modelu – wynika, że wprowadzanie innowacji prowadzi do widocznego wzrostu wartości przedsiębiorstwa już w okresie 10 dni od wdrożenia!

wykres-plŹródło: Szutowski, D., 2016, Innovation and Market Value: The Case of Tourism Enterprises, Difin, Warsaw.

Więcej przeczytasz tutaj: “Czy mówić o innowacjach?” oraz “Mówię o innowacjach. Kiedy zarobię?