• +48 505-868-405
  • kontakt@dsicconsulting.pl

Tag Archive Poznań

Badania rynku Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk

“Badania rynku Poznań”

Przedsiębiorstwa działające w polskich miastach regionalnych jak Poznań, Wrocław, Kraków, czy Gdańsk są szczególnie zainteresowane pozyskiwaniem nowej wiedzy ze względu na dynamizację rynków lokalnych. Zwiększone zainteresowanie przedsiębiorstw działalnością w miastach regionalnych tworzy szereg szans i zagrożeń. W turbulentnym otoczeniu gospodarczym nasilenie konkurencji i walki o zasoby ludzkie kontrastuje ze zwiększeniem lokalnego popytu na usługi i tworzeniem klastrów. Próby odnalezienie się w nowej rzeczywistości znajdują odbicie w rzeczywistości wirtualnej gdzie trendy wyszukiwania takich fraz jak np. “Badania rynku Poznań”, czy “Badania rynku Wrocław” notują stałe przyrosty.

badania rynku Poznań

Grafika 1. Miasta w Polsce

Badania rynku

W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej jedna rzecz wydaje się niezmienna – ciągła zmiana.  Skuteczne działanie wymaga pozyskania wiedzy dotyczącej zarówno bliższego, jak i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa. Badania rynku pozwalają na identyfikację szans i zagrożeń w otoczeniu przedsiębiorstwa. Ich wykorzystanie pozwala na określenie m.in. trendów panujących w danej branży i preferencji konsumentów oraz działań konkurentów rynkowych. Nowa wiedza dotyczyć może zarówno mikrootoczenia, jak i tendencji w skali europejskiej, czy globalnej.

Profesjonalne doradztwo

Uzyskanie rzetelnych informacji o otoczeniu wymaga przeprowadzenia profesjonalnych badań. Większość firm, szczególnie małych i średnich, nie posiada jednak wyspecjalizowanych działów odpowiadających za badania rynkowe. Rozwiązaniem wydaje się polecenie przeprowadzenia badań wyspecjalizowanym firmom doradczym. Często zlecenie takiej jest nieporównanie tańsze niż powołanie odpowiedniego działu w firmie. Dodatkowo firmy takie dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu badań rynku. Posiadają one ponadto niezbędne instrumentarium pozwalające na stworzenie pełenego obrazu funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu poprzez połączenie zarówno metod jakościowych, jak i ilościowych.

DSIC Consulting

Przykładem firmy wyspecjalizowanej w prowadzeniu badań rynku jest DSIC Consulting. Specjaliści DSIC prowadzą badania zarówno na rynku krajowym, jak i w obrębie całej Unii Europejskiej. W swojej pracy skupiają się jednak przede wszystkim na potrzebach przedsiębiorców działających w polskich miastach regionalnych jak Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Katowice, Łódź, czy Szczecin. Dane kontaktowe i informację o ofercie DSIC Consulting można znaleźć tutaj: badania rynku i KONTAKT.

 

Autor: Dawid Szutowski

Mapa z: wikimedia.org

O DSIC Consulting

O DSIC Consulting

Celem DSIC Consulting jest skuteczne pozyskiwanie kapitału i wspieranie przedsiębiorców w zarządzaniu innowacjami. Oferujemy pomoc w różnorodnych dziedzinach – sporządzaniu biznesplanów, pozyskiwaniu finansowania z funduszy unijnych oraz kompleksowym wsparciu rozwijania i wdrażania innowacji. Mamy ponadto wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań rynkowych.

DSIC Consulting Logo“W roku 2016 zmieniliśmy markę. W poprzednich latach działaliśmy pod nazwą IIT. Ze względu na zwiększone zainteresowanie konsultingiem gospodarczym obecnie działamy pod intuicyjną nazwą DSIC Consulting. Za naszymi projektami kryją się jednak ci sami doświadczeni specjaliści!” dr Dawid Szutowski.

Nasza oferta

Zaawansowana analiza finansowa

Wycena przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, wycena udziałów, analiza sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych, modelowanie finansowe, modelowanie giełdowe, badanie zagrożenia upadłością i wiele innych.

Badania rynku

Badania rynku pozwalają na identyfikację szans i zagrożeń w otoczeniu przedsiębiorstwa. Nasze badania pokazują sytuację obecną, jej przyczyny i tendencje rozwojowe. Dotyczą m. in. takich elementów jak:

  • polityka cenowa,
  • zachowania konsumentów,
  • działania konkurencji,
  • popyt na określone grupy produktów.

Sprawdź szczegóły.

Wprowadzanie innowacji

Wprowadzanie innowacji nie jest procesem łatwym i wymaga dużej wiedzy oraz przed wszystkim wytrwałości i cierpliwości ze strony przedsiębiorców. Warto skorzystać z pomocy specjalistów. W DSIC Consulting korzystamy z najnowszych badań naukowych i wieloletniej praktyki naszych pracowników. Sprawdź szczegóły.

Analizy

Oferujemy szerokie spektrum usług, w tym wyceny, biznes plany, wnioski kredytowe i analizy finansowe. Sprawdź szczegóły.

Zapoznaj się z naszą ofertą na stronie internetowej lub skontaktuj się z nami.

Aerofestival 2015

aero-festival-logotyp-kolor

The Aerofestival 2015 has just ended. The event constitutes the biggest civil, international air show in Poland. The two-days happening gathered more than fifty thousand visitors! Spectators had the precious occasion to admire inter alia such teams as Turkish Stars, and Baltic Bees and such soloists as Artur Kielak, Jurgis Kairys or Uwe Zimmermenn. Moreover, the air shows included numerous planes from the World War 2. The event was organised on the PoznaÅ„ Ławica Airport without interrupting its operations. Hubert Topoliński organiser and our honourable guest will describe the biggest challenges of organising the air show on the active airport.

DSIC: Mr Hubert, Aerofestival 2015 ended up as a tremendous success. How did you manage to combine air shows with take offs and landings of scheduled flights at the Poznań Ławica Airport?

Hubert Topoliński: Organisation of the air shows on the operating airport is a nationwide innovative project, which we had to face. The two-days show demonstrated how unpredictable and uncontrollable the aviation may be. The decision to take extra care for the security of regular and charter flights caused several turbulences during Saturday’s shows. Fortunately, Sunday’s shows ran smoothly.

It is not a common practice to organise air shows on the operating airports. What was the biggest challenge?

Quite the contrary – it is a common practice to organise air shows on the operating airports, but not in Poland. Following the footsteps of our neighbours we wanted to demonstrate that it is possible and at the same time very attractive for visitors. The biggest challenge was to meet the formal requirements and coordinate the ground handling with the situation in the air i.e. regular and charter flights.

During the first day several shifts in the schedule could not have been avoided. What were the biggest difficulties in organising the event?

There were several issues. The biggest difficulty was the unexpected redirection of scheduled flights from other cities, which caused the “shredding” of the air show slots. Also, the Friday’s bad weather and Saturday’s morning fog thwarted inter alia the training plans of Turkish Stars. As the organiser, we are ready to assure that next year’s air shows will be based on the “rigid” slots. It will allow avoiding unexpected shifts, which occurred during this year’s edition.

 

During the event, despite the air shows, you organised concerts, food, expositions etc. How did you manage to deliver so many attractions on the field, which normally is unavailable for visitors.

As the organiser, we did everything to make the area on one hand attractive for visitors and on the other hand safe for its supervisor – Poznań Ławica Airport. In order to secure the field we used several kilometres of barriers. Furthermore, 500 security guards and information service staff guaranteed the safety.

 

The event was very well received. Are there any plans for the second edition?

At the moment we summarize this year’s Aerofestival. We draw conclusions and settle formalities for the next year’s edition. However, for the official announcement we still require approximately 3 months. Keep your fingers crossed! 🙂

 

Thank you for the interview!

Hubert Topoliński is the vice president of the Aeropact company, the organiser of Aerofestival 2015.

 

The interview was conducted by Dawid Szutowski.

 

Logo source: Graphic materials