• +48 505-868-405
  • kontakt@dsicconsulting.pl

Tag Archive innowacje

Mówię o innowacjach. Kiedy zarobię?

W poprzednim poście zwróciłem uwagę na osiąganie korzyści z informowania rynku o innowacjach. Powstaje jednak pytanie – kiedy odniosę realne efekty w postaci wzrostu wartości przedsiębiorstwa? Obszerny projekt badawczy prowadzony na ternie całej UE28 na danych za okres 5 lat pozwolił odpowiedzieć na to pytanie.

Uzyskane wyniki pokazały, że natychmiastowa reakcja inwestorów została następnie skorygowana w czasie. W okresie 3 dni, statystycznie istotny wzrost wartości dla akcjonariuszy wyniósł 0,38%. Podczas 6 miesięcy ponadprzeciętna zmiana wartości dla akcjonariuszy wyniosła 3,94%. W okresie krótkim rynek miał więc tendencję do niedoszacowania korzyści płynących z wdrożenia komunikowanych innowacji. Różnica w krótko- i długoterminowych zmianach wartości dla akcjonariuszy i istotność statystyczna zmian występujących w okresie długim sugeruje, że nowa informacja nie znajdowała natychmiastowego i pełnego odzwierciedlenia w cenach akcji. Stąd wniosek, iż pozytywne efekty w postaci wzrostu wartości przedsiębiorstwa można zaobserwować nawet po pół roku.

innowacja

Wykres 1. Średnia zmiana wartości przedsiębiorstwa w okresie 6 miesięcy od pojawienia się informacji o innowacji.

Wyniki nie potwierdziły występowania przecieków w okresie poprzedzającym pojawienie się ogłoszenia. Statystycznie istotne zmiany wartości wystąpiły w okresie następującym po publikacji. Wahania wartości rynkowej w ciągu dwóch dni bezpośrednio poprzedzających pojawienie się informacji były statystycznie nieistotne. Co istotne dla inwestorów – uzyskane wyniki wskazują na istnienie niewielkiego ryzyka wystąpienia znacznych wahań wartości dla akcjonariuszy wynikających ze wzmożonych działań inwestorów w okresie przed pojawieniem się ogłoszenia i likwidacji pozycji po niej.

Autor: Dawid Szutowski

Czy mówić o innowacjach?

W czerwcu 2016 roku zakończyłem obszerne badanie dotyczące wpływu ogłoszeń o innowacjach na wartość przedsiębiorstwa. Badanie prowadzone było na terenie całej Unii Europejskiej na danych za ostatnie 5 lat. Pozwoliło ustalić odpowiedź na pytanie – czy opłaca się mówić o własnych innowacjach?

Pierwszym rezultatem badań empirycznych było wskazanie pozytywnej relacji pomiędzy pojawieniem się ogłoszeń o innowacjach i wartością dla akcjonariuszy. W krótkim okresie efekty skoncentrowane były w okresie bezpośrednio okalającym publikację informacji. W okresie 3 dni, statystycznie istotny wzrost wartości dla akcjonariuszy wyniósł 0,38%.

innowacje

Wykres 1. Średnia skumulowana zmiana wartości w okresie 10 dni przed i 10 dni po ukazaniu się informacji o innowacji.

Dociekania naukowe wskazały, iż pozytywne skutki pojawiania się informacji o udanych innowacjach miały większą wartość bezwzględną i były częstsze niż negatywne skutki pojawiania się informacji o innowacjach nieudanych. Różnica ta była statystycznie istotna. W okresie 3 dni typowy obszar zmienności wartości dla akcjonariuszy zawierał się w przedziale od 1,92% do -1,5%. W okresie półrocznym typowa zmiana wartości dla akcjonariuszy wahała się w przedziale od 16,07% do -8,95%. Rozkład zmian wartości dla akcjonariuszy był prawostronnie skośny. Rezultat ten wskazał, iż bardziej prawdopodobne było uzyskanie skrajnie wysokiej pozytywnej zmiany wartości dla akcjonariuszy, niż uzyskanie skrajnie wysokiej straty. Leptokurtyczny charakter rozkładu wykazał, że większa część wariancji wynikała z nieczęstych skrajnych ponadprzeciętnych obserwacji.

Badania nie pozostawiły wątpliwości – jeśli podejmujesz działania innowacyjne rynek nagrodzi informację o nich.

 

Autor: Dawid Szutowski