• +48 505-868-405
  • kontakt@dsicconsulting.pl

Badania naukowe

Nasi analitycy wykorzystują swoje praktyczne doświadczenia również w pracy naukowej. Wierzymy, że rozwój nauki w ramach projektów badawczych realizowanych na najlepszych uczelniach w kraju przyczyni się do tworzenia nowych koncepcji i innowacji oraz w efekcie do zwiększenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw.

Aktualnie nasi analitycy realizują projekt badawczy pt. “Jakość decyzji w procesie innowacyjnym w przedsiębiorstwach biotechnologicznych”. Krótki opis projektu zamieszczamy poniżej.

W projekcie „Jakość decyzji w procesie innowacyjnym w przedsiębiorstwach biotechnologicznych” opracowany zostanie model i kompleksowe podejście przedstawiające szczegółową specyfikację i uwarunkowania procesu innowacyjnego z punktu widzenia podejmowania decyzji. Celem wypracowanego podejścia będzie zwiększenie efektywności procesów innowacyjnych w przemyśle biotechnologicznym, które pozwoli na regularne tworzenie nowych produktów. Brak wszechstronnego kontekstu teoretycznego utrudnia skuteczny rozwój i wdrażanie permanentnych procesów innowacyjnych, dlatego też badania w tej dziedzinie mają istotne znaczenie teoretyczne i praktyczne. 

Przedłożony projekt innowacyjnie osadza badania w teorii decyzji. Opiera się on na obecnych rozważaniach nad procesami innowacyjnymi i odnosi się do aktualnych luk badawczych w obszarach: 

1. wspólnych schematów interpretacyjnych wśród uczestników procesu innowacji, 

2.  racjonalności podmiotów podejmujących decyzje 

3. uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji oraz 

4. pamięci transakcyjnej.

Biotechnologia uważana jest powszechnie za kluczową w gospodarce opartej na wiedzy. 

Główną rolą menedżerów jest podejmowanie decyzji, stąd jakość decyzji dotyczących innowacji ma zasadnicze znaczenie dla efektywności procesu innowacyjnego. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w modelowym odwzorowaniu procesu innowacyjnego kolejne jego etapy są oddzielone od siebie punktami decyzyjnymi (w których menedżerowie podejmują decyzję o przejściu do kolejnego etapu procesu). Brak kompleksowych podstaw teoretycznych w tym zakresie utrudnia efektywny rozwój procesów innowacyjnych. Jednocześnie, liczne badania dotyczące podmiotów gospodarczych potwierdzają, że niemalże wszystkie przedsiębiorstwa dążą do zwiększenia innowacyjności i tworzenia rozwiązań organizacyjnych prowadzących do utworzenia ciągłego procesu innowacyjnego. Proces ten jest złożony, a jego poszczególne etapy różnią się między sobą podejściem do podejmowania decyzji. To właśnie podejmowanie decyzji w trakcie procesu innowacyjnego stanowi najważniejsze wyzwanie stojące przed przedsiębiorstwami branży biotechnologicznej. 

Problem badawczy projektu wyrażono następującym pyta: jak poprawa jakości decyzji wpływa na efektywność procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwach biotechnologicznych? Głównym celem projektu jest określenie jak poprawa jakości decyzji wpływa na efektywność procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwach biotechnologicznych. Cel ten uzupełniono dziesięcioma celami szczegółowymi. Główna hipoteza brzmi: jakość decyzji dotyczących innowacji wpływa na efektywność procesu innowacyjnego w ten sposób, że wyższa jakość decyzji przyczynia się do podnoszenia efektywności procesu. 
Plan badań zaproponowany w projekcie podzielony jest na 7 części. Doprowadzi to do stworzenia całościowego obrazu procesu innowacyjnego z punktu widzenia jakości decyzji w przedsiębiorstwach branży biotechnologicznej.

Więcej informacji tu.