• +48 505-868-405
  • kontakt@dsicconsulting.pl

Mówię o innowacjach. Kiedy zarobię?

Mówię o innowacjach. Kiedy zarobię?

W poprzednim poście zwróciłem uwagę na osiąganie korzyści z informowania rynku o innowacjach. Powstaje jednak pytanie – kiedy odniosę realne efekty w postaci wzrostu wartości przedsiębiorstwa? Obszerny projekt badawczy prowadzony na ternie całej UE28 na danych za okres 5 lat pozwolił odpowiedzieć na to pytanie.

Uzyskane wyniki pokazały, że natychmiastowa reakcja inwestorów została następnie skorygowana w czasie. W okresie 3 dni, statystycznie istotny wzrost wartości dla akcjonariuszy wyniósł 0,38%. Podczas 6 miesięcy ponadprzeciętna zmiana wartości dla akcjonariuszy wyniosła 3,94%. W okresie krótkim rynek miał więc tendencję do niedoszacowania korzyści płynących z wdrożenia komunikowanych innowacji. Różnica w krótko- i długoterminowych zmianach wartości dla akcjonariuszy i istotność statystyczna zmian występujących w okresie długim sugeruje, że nowa informacja nie znajdowała natychmiastowego i pełnego odzwierciedlenia w cenach akcji. Stąd wniosek, iż pozytywne efekty w postaci wzrostu wartości przedsiębiorstwa można zaobserwować nawet po pół roku.

innowacja

Wykres 1. Średnia zmiana wartości przedsiębiorstwa w okresie 6 miesięcy od pojawienia się informacji o innowacji.

Wyniki nie potwierdziły występowania przecieków w okresie poprzedzającym pojawienie się ogłoszenia. Statystycznie istotne zmiany wartości wystąpiły w okresie następującym po publikacji. Wahania wartości rynkowej w ciągu dwóch dni bezpośrednio poprzedzających pojawienie się informacji były statystycznie nieistotne. Co istotne dla inwestorów – uzyskane wyniki wskazują na istnienie niewielkiego ryzyka wystąpienia znacznych wahań wartości dla akcjonariuszy wynikających ze wzmożonych działań inwestorów w okresie przed pojawieniem się ogłoszenia i likwidacji pozycji po niej.

Autor: Dawid Szutowski

admin

Leave your message