• +48 505-868-405
 • kontakt@dsicconsulting.pl

Blog

Blog

Sektor biotechnologiczny w Polsce

Sektor biotechnologiczny

Sektor biotechnologiczny jest szeroko kojarzony z innowacyjnością, badaniami i rozwojem oraz nowoczesnymi technologiami. Rozwiązania opracowane w laboratoriach znajdują zastosowanie m.in. w obszarze ochrony zdrowia, rolnictwie, sektorze spożywczym czy przemysłowym. W Polsce, w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji biotechnologia wybrana została jako jeden z głównych obszarów rozwoju.

 

Dynamicznie rozwijający się sektor biomedyczny przyciąga zarówno polskich jak i zagranicznych inwestorów. Obowiązujące standardy międzynarodowe oraz niezwykle wysokie koszty rozwoju, w szczególności w odniesieniu do produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych oraz diagnostyki, przesądzają o kluczowym znaczeniu zarządzania finansami dla sukcesu w branży.

Niestety w chwili obecnej nie ma na rynku opracowań kompleksowo analizujących sytuację finansową sektora. Na szczęście jesteśmy w stanie temu zaradzić! Zapraszamy do kontaktu.

Autor: Dawid Szutowski

Zdjęcie z Flickr.com

admin

Wycena w DSIC Consulting

Wycena

W swojej dotychczasowej działalności koncentrowaliśmy się na wycenach całych przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części i pojedynczych aktywów. Naszą siłą jest doświadczenie zarówno akademickie, jak i biznesowe. Dzięki temu wyceny opieramy na umiejętnie dobranej metodyce gwarantującej precyzję otrzymanych wyników.

Wykorzystujemy metody:

 • majątkowe
 • dochodowe
 • mieszane
 • porównawcze

Określając wartość uwzględniamy pełne spektrum składowych, zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym.

Zarządzanie wartością

Celem przedsiębiorstw jest rozwój i wzrost. Wartość dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa rośnie z okresu na okres. Tworzymy systemy i pomagamy zarządzać w obszarach:

 • wzrostu sprzedaży
 • marży zysku operacyjnego
 • nowych inwestycji
 • poziomu kapitału obrotowego
 • strategii podatkowej
 • optymalizacji źródeł finansowania
 • wydłużania okresu przewagi nad konkurentami

Nasi badacze posiadają zarówno doświadczenie akademickie, jak i biznesowe. Działamy na terenie całego kraju.

Autor: Dawid Szutowski

Zdjęcie od Christophe Benoit z Flickr.com

admin

Badania rynku

Badania rynku pozwalają na identyfikację szans i zagrożeń w otoczeniu przedsiębiorstwa. Prowadzone badania pozwalają zdobyć nową wiedzę umożliwiającą podejmowanie najlepszych decyzji menedżerskich. Pokazują najlepsze kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, wskazują nisze rynkowe, dostarczają informacji jak odpowiedzieć na potrzeby klientów.

Badania rynku

Korzyści

Badania rynku dotyczą najczęściej takich obszarów jak:

 • polityka cenowa,
 • zachowania konsumentów,
 • działania konkurencji,
 • popyt na określone grupy produktów.

Pokazują sytuację obecną, jej przyczyny i tendencje rozwojowe. Wyniki badań są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do budowania i implementacji strategii działania oraz do weryfikacji efektywności stosowanych rozwiązań.

Doświadczenie

Istotnym aspektem jest posiadanie przez badaczy doświadczenia zarówno akademickiego, jak i biznesowego. Połączenie tych dwóch obszarów gwarantuje, iż badania będą prowadzone przy wykorzystaniu nowoczesnych i precyzyjnych metod, a wyniki trafią w sedno potrzeb przedsiębiorców.

Autor: Dawid Szutowski

Zdjęcie od McMScience, z Flickr.com

admin

Badania rynku Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk

“Badania rynku Poznań”

Przedsiębiorstwa działające w polskich miastach regionalnych jak Poznań, Wrocław, Kraków, czy Gdańsk są szczególnie zainteresowane pozyskiwaniem nowej wiedzy ze względu na dynamizację rynków lokalnych. Zwiększone zainteresowanie przedsiębiorstw działalnością w miastach regionalnych tworzy szereg szans i zagrożeń. W turbulentnym otoczeniu gospodarczym nasilenie konkurencji i walki o zasoby ludzkie kontrastuje ze zwiększeniem lokalnego popytu na usługi i tworzeniem klastrów. Próby odnalezienie się w nowej rzeczywistości znajdują odbicie w rzeczywistości wirtualnej gdzie trendy wyszukiwania takich fraz jak np. “Badania rynku Poznań”, czy “Badania rynku Wrocław” notują stałe przyrosty.

badania rynku Poznań

Grafika 1. Miasta w Polsce

Badania rynku

W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej jedna rzecz wydaje się niezmienna – ciągła zmiana.  Skuteczne działanie wymaga pozyskania wiedzy dotyczącej zarówno bliższego, jak i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa. Badania rynku pozwalają na identyfikację szans i zagrożeń w otoczeniu przedsiębiorstwa. Ich wykorzystanie pozwala na określenie m.in. trendów panujących w danej branży i preferencji konsumentów oraz działań konkurentów rynkowych. Nowa wiedza dotyczyć może zarówno mikrootoczenia, jak i tendencji w skali europejskiej, czy globalnej.

Profesjonalne doradztwo

Uzyskanie rzetelnych informacji o otoczeniu wymaga przeprowadzenia profesjonalnych badań. Większość firm, szczególnie małych i średnich, nie posiada jednak wyspecjalizowanych działów odpowiadających za badania rynkowe. Rozwiązaniem wydaje się polecenie przeprowadzenia badań wyspecjalizowanym firmom doradczym. Często zlecenie takiej jest nieporównanie tańsze niż powołanie odpowiedniego działu w firmie. Dodatkowo firmy takie dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu badań rynku. Posiadają one ponadto niezbędne instrumentarium pozwalające na stworzenie pełenego obrazu funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu poprzez połączenie zarówno metod jakościowych, jak i ilościowych.

DSIC Consulting

Przykładem firmy wyspecjalizowanej w prowadzeniu badań rynku jest DSIC Consulting. Specjaliści DSIC prowadzą badania zarówno na rynku krajowym, jak i w obrębie całej Unii Europejskiej. W swojej pracy skupiają się jednak przede wszystkim na potrzebach przedsiębiorców działających w polskich miastach regionalnych jak Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Katowice, Łódź, czy Szczecin. Dane kontaktowe i informację o ofercie DSIC Consulting można znaleźć tutaj: badania rynku i KONTAKT.

 

Autor: Dawid Szutowski

Mapa z: wikimedia.org

admin

Mówię o innowacjach. Kiedy zarobię?

W poprzednim poście zwróciłem uwagę na osiąganie korzyści z informowania rynku o innowacjach. Powstaje jednak pytanie – kiedy odniosę realne efekty w postaci wzrostu wartości przedsiębiorstwa? Obszerny projekt badawczy prowadzony na ternie całej UE28 na danych za okres 5 lat pozwolił odpowiedzieć na to pytanie.

Uzyskane wyniki pokazały, że natychmiastowa reakcja inwestorów została następnie skorygowana w czasie. W okresie 3 dni, statystycznie istotny wzrost wartości dla akcjonariuszy wyniósł 0,38%. Podczas 6 miesięcy ponadprzeciętna zmiana wartości dla akcjonariuszy wyniosła 3,94%. W okresie krótkim rynek miał więc tendencję do niedoszacowania korzyści płynących z wdrożenia komunikowanych innowacji. Różnica w krótko- i długoterminowych zmianach wartości dla akcjonariuszy i istotność statystyczna zmian występujących w okresie długim sugeruje, że nowa informacja nie znajdowała natychmiastowego i pełnego odzwierciedlenia w cenach akcji. Stąd wniosek, iż pozytywne efekty w postaci wzrostu wartości przedsiębiorstwa można zaobserwować nawet po pół roku.

innowacja

Wykres 1. Średnia zmiana wartości przedsiębiorstwa w okresie 6 miesięcy od pojawienia się informacji o innowacji.

Wyniki nie potwierdziły występowania przecieków w okresie poprzedzającym pojawienie się ogłoszenia. Statystycznie istotne zmiany wartości wystąpiły w okresie następującym po publikacji. Wahania wartości rynkowej w ciągu dwóch dni bezpośrednio poprzedzających pojawienie się informacji były statystycznie nieistotne. Co istotne dla inwestorów – uzyskane wyniki wskazują na istnienie niewielkiego ryzyka wystąpienia znacznych wahań wartości dla akcjonariuszy wynikających ze wzmożonych działań inwestorów w okresie przed pojawieniem się ogłoszenia i likwidacji pozycji po niej.

Autor: Dawid Szutowski

admin

Czy mówić o innowacjach?

W czerwcu 2016 roku zakończyłem obszerne badanie dotyczące wpływu ogłoszeń o innowacjach na wartość przedsiębiorstwa. Badanie prowadzone było na terenie całej Unii Europejskiej na danych za ostatnie 5 lat. Pozwoliło ustalić odpowiedź na pytanie – czy opłaca się mówić o własnych innowacjach?

Pierwszym rezultatem badań empirycznych było wskazanie pozytywnej relacji pomiędzy pojawieniem się ogłoszeń o innowacjach i wartością dla akcjonariuszy. W krótkim okresie efekty skoncentrowane były w okresie bezpośrednio okalającym publikację informacji. W okresie 3 dni, statystycznie istotny wzrost wartości dla akcjonariuszy wyniósł 0,38%.

innowacje

Wykres 1. Średnia skumulowana zmiana wartości w okresie 10 dni przed i 10 dni po ukazaniu się informacji o innowacji.

Dociekania naukowe wskazały, iż pozytywne skutki pojawiania się informacji o udanych innowacjach miały większą wartość bezwzględną i były częstsze niż negatywne skutki pojawiania się informacji o innowacjach nieudanych. Różnica ta była statystycznie istotna. W okresie 3 dni typowy obszar zmienności wartości dla akcjonariuszy zawierał się w przedziale od 1,92% do -1,5%. W okresie półrocznym typowa zmiana wartości dla akcjonariuszy wahała się w przedziale od 16,07% do -8,95%. Rozkład zmian wartości dla akcjonariuszy był prawostronnie skośny. Rezultat ten wskazał, iż bardziej prawdopodobne było uzyskanie skrajnie wysokiej pozytywnej zmiany wartości dla akcjonariuszy, niż uzyskanie skrajnie wysokiej straty. Leptokurtyczny charakter rozkładu wykazał, że większa część wariancji wynikała z nieczęstych skrajnych ponadprzeciętnych obserwacji.

Badania nie pozostawiły wątpliwości – jeśli podejmujesz działania innowacyjne rynek nagrodzi informację o nich.

 

Autor: Dawid Szutowski

admin

O DSIC Consulting

O DSIC Consulting

Celem DSIC Consulting jest skuteczne pozyskiwanie kapitału i wspieranie przedsiębiorców w zarządzaniu innowacjami. Oferujemy pomoc w różnorodnych dziedzinach – sporządzaniu biznesplanów, pozyskiwaniu finansowania z funduszy unijnych oraz kompleksowym wsparciu rozwijania i wdrażania innowacji. Mamy ponadto wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań rynkowych.

DSIC Consulting Logo“W roku 2016 zmieniliśmy markę. W poprzednich latach działaliśmy pod nazwą IIT. Ze względu na zwiększone zainteresowanie konsultingiem gospodarczym obecnie działamy pod intuicyjną nazwą DSIC Consulting. Za naszymi projektami kryją się jednak ci sami doświadczeni specjaliści!” dr Dawid Szutowski.

Nasza oferta

Zaawansowana analiza finansowa

Wycena przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, wycena udziałów, analiza sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych, modelowanie finansowe, modelowanie giełdowe, badanie zagrożenia upadłością i wiele innych.

Badania rynku

Badania rynku pozwalają na identyfikację szans i zagrożeń w otoczeniu przedsiębiorstwa. Nasze badania pokazują sytuację obecną, jej przyczyny i tendencje rozwojowe. Dotyczą m. in. takich elementów jak:

 • polityka cenowa,
 • zachowania konsumentów,
 • działania konkurencji,
 • popyt na określone grupy produktów.

Sprawdź szczegóły.

Wprowadzanie innowacji

Wprowadzanie innowacji nie jest procesem łatwym i wymaga dużej wiedzy oraz przed wszystkim wytrwałości i cierpliwości ze strony przedsiębiorców. Warto skorzystać z pomocy specjalistów. W DSIC Consulting korzystamy z najnowszych badań naukowych i wieloletniej praktyki naszych pracowników. Sprawdź szczegóły.

Analizy

Oferujemy szerokie spektrum usług, w tym wyceny, biznes plany, wnioski kredytowe i analizy finansowe. Sprawdź szczegóły.

Zapoznaj się z naszą ofertą na stronie internetowej lub skontaktuj się z nami.

admin

Christmas time!

15393547713_a8891eb202_z

How to make a commercial product based on tradition? No better example than X-mass!

Christmas is one of the most important Christian celebrations. It commemorates the birth of Jesus Christ. At the very essence, it poses a purely religious character and is deeply rooted in Christian tradition.

However, it seems that the only thing that is constant is the constant change. Christmas evolved during decades to become the greatest commercial feast on the planet. Millions of people around the globe run to spend their money on Christmas gifts, decorations, food etc.

Tourism is also affected. Different Christmas events organised around the world attract millions of tourists. One of the best examples seems to be SantaCon in New York. Just imagine how many presents you get from all these Santa Clauses!

Author: Dawid Szutowski

Source: Santacon.info

Photo by Anthony Quintano, Flickr

admin

Dismaland Bemusement Park

dismaland2

Is tourism all about fun or is there something more behind it? Is the “fun” part really indispensable?

Dismaland was a Banksy’s version of Disneyland. The Bemusement Park was closed permanently the 27 September 2015. However, before closure of the exhibition Banksy taught us something. Also about tourism.

The theme park included rotten castle, boats full of refugees, and broken Cinderella’s carriage. Visitors were encouraged to taste cold chips and listen to other people’s cries. Still, 150,000 people from all around the planet visited it.

This caricature of contemporary society was an eye-opening experiment. For us, it showed that learning, discovering, and confronting inconvenient topics may be ass appealing as having fun.

As they say, he that travels far knows much!

Author: Dawid Szutowski

Source: Dismaland

Photo by Florent Darrault, source: Wikimedia.org

admin

No roads, no worries!

bus

Tourism is all about travelling from one place to another. We travel by railway, by roads, by water, and by air. The intermodal passenger transportation relies on using several modes of transportation in one trip. Unconsciously, we all do it by taking a taxi to get to the airport, or taking a bus to get to the train station.

Here is the extreme version of intermodal transportation! The amphibian-bus. No worries if the road ends, get right into the water! The innovative offer is available in several places around the globe – Rotterdam, Netherlands; London, England; Miami, US; just to name w few. Take a look! Would you take a ride?

Author: Dawid Szutowski

Source: C.A.M.I.: Everything Amphibious from Buses to High-speed Sports Car

Photo by Pieter Edelman, Flickr

admin