• +48 505-868-405
  • kontakt@dsicconsulting.pl

Badania rynku Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk

Badania rynku Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk

“Badania rynku Poznań”

Przedsiębiorstwa działające w polskich miastach regionalnych jak Poznań, Wrocław, Kraków, czy Gdańsk są szczególnie zainteresowane pozyskiwaniem nowej wiedzy ze względu na dynamizację rynków lokalnych. Zwiększone zainteresowanie przedsiębiorstw działalnością w miastach regionalnych tworzy szereg szans i zagrożeń. W turbulentnym otoczeniu gospodarczym nasilenie konkurencji i walki o zasoby ludzkie kontrastuje ze zwiększeniem lokalnego popytu na usługi i tworzeniem klastrów. Próby odnalezienie się w nowej rzeczywistości znajdują odbicie w rzeczywistości wirtualnej gdzie trendy wyszukiwania takich fraz jak np. “Badania rynku Poznań”, czy “Badania rynku Wrocław” notują stałe przyrosty.

badania rynku Poznań

Grafika 1. Miasta w Polsce

Badania rynku

W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej jedna rzecz wydaje się niezmienna – ciągła zmiana.  Skuteczne działanie wymaga pozyskania wiedzy dotyczącej zarówno bliższego, jak i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa. Badania rynku pozwalają na identyfikację szans i zagrożeń w otoczeniu przedsiębiorstwa. Ich wykorzystanie pozwala na określenie m.in. trendów panujących w danej branży i preferencji konsumentów oraz działań konkurentów rynkowych. Nowa wiedza dotyczyć może zarówno mikrootoczenia, jak i tendencji w skali europejskiej, czy globalnej.

Profesjonalne doradztwo

Uzyskanie rzetelnych informacji o otoczeniu wymaga przeprowadzenia profesjonalnych badań. Większość firm, szczególnie małych i średnich, nie posiada jednak wyspecjalizowanych działów odpowiadających za badania rynkowe. Rozwiązaniem wydaje się polecenie przeprowadzenia badań wyspecjalizowanym firmom doradczym. Często zlecenie takiej jest nieporównanie tańsze niż powołanie odpowiedniego działu w firmie. Dodatkowo firmy takie dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu badań rynku. Posiadają one ponadto niezbędne instrumentarium pozwalające na stworzenie pełenego obrazu funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu poprzez połączenie zarówno metod jakościowych, jak i ilościowych.

DSIC Consulting

Przykładem firmy wyspecjalizowanej w prowadzeniu badań rynku jest DSIC Consulting. Specjaliści DSIC prowadzą badania zarówno na rynku krajowym, jak i w obrębie całej Unii Europejskiej. W swojej pracy skupiają się jednak przede wszystkim na potrzebach przedsiębiorców działających w polskich miastach regionalnych jak Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Katowice, Łódź, czy Szczecin. Dane kontaktowe i informację o ofercie DSIC Consulting można znaleźć tutaj: badania rynku i KONTAKT.

 

Autor: Dawid Szutowski

Mapa z: wikimedia.org

admin

Leave your message